Access Consciousness®

ACCESS CONSCIOUSNESS® – „Přístup k vědomí“, jehož zakladatelem je Gary Douglas a nejbližším spolupracovníkem Dr. Dain Heer je světové hnutí, vytvářené každým, kdo se k němu přidá. Počet zemí, ve kterých je „Access“ zastoupen v celosvětovém měřítku v posledních dvou letech rapidně vzrostl ze 40 na více než 173 a každý jednotlivý facilitátor nebo praktik je jeho součástí. Hlavním cílem Access je vytvořit svět vědomí a jednoty, kde všechno existuje a nic není odsuzováno.

Co kdybychom mohli vyléčit ty oblasti našeho života, které pro nás nefungují tak, že fungovat začnou a přinesli více radosti, výběru a vědomí tělesné schránce, životu a a životnímu stylu? 

Jak se naučit žít život bez stresu a těžkostí?